زعفران سرگل آقا محمد حسین

(دیدگاه 2 کاربر)

۵۸,۰۰۰ تومان

واحد وزن: مثقال (۴٫۶ گرم)

توضیحات

زعفران با نام علمی (.Crocus Sativus L) از خانواده زنبقیان (Iridaceae) گیاهی علفی، چند ساله، بدون ساقه و پیاز دار است. پیاز زعفران از نوع توپر و تقریبا کروی شکل با قطر ۳ تا ۵ سانتی متر و پوششی قهوه ای رنگ می باشد که در زیر خاک قرار می گیرد. هر پیاز ۶ تا ۹ برگ باریک، نظیر برگ علف های چمنی تولید می نماید.

ریشه های زعفران از نوع افشان هستند که از قاعده پیازها و از روی دایره محیطی آن می رویند. گل زعفران اولین اندامی است که در اوایل پاییز ظاهر می شود. در سال اول کشت، به علت ضعف پیازهای زعفران و عدم استقرار کامل آنها در خاک و کشت عمقی، جوانه های گل زعفران توان کافی برای رویش ندارند و حتی برگ ها در سال اول دیرتر از معمول ظاهر می شوند.

زعفران از جمله گیاهانی است که ازدیاد آن از طریق پیاز (کُرُم) صورت می گیرد. به لحاظ این که پس از کاشت اولیه مدت ۷ تا ۱۰ سال متوالی محصول می دهد، مرحله کشت زعفران منحصراً در سال اول انجام می گیرد و طی سال های بعد تنها عملیات مربوط به مراحل داشت و برداشت زعفران اجرا می شود. خاک مساعد معمولاًَ شنی رسی به علاوه مقداری کود حیوانی (۲ تا ۳ هفته قبل از کاشت ۲۵ تا ۳۰ تن در هکتار) می باشد.

نحوه مصرف

در گذشته برای آب کردن زعفرون از آب جوش استفاده کرده و زعفرون را دم می کردن.

اما امروزه زعفرون رو به وسیله یخ، آب می کنن. در این روش زعفرون دارای رنگ و عطر بهتری نسبت به دم کردن با آب جوش میشه.

آب کردن زعفران به وسیله یخ:

زعفران را پودر می کنیم و توی یک ظرف می ریزیم و چند تکه یخ روی آن قرار میدیم و در دمای اتاق میذاریم. با آب شدن تدریجی یخ ها، رنگ زعفرون در آب صفر درجه از زعفرون بیرون میاد و در آب حل میشه. تعداد یخ مورد استفاده، بستگی به مثدار زعفرون پودر شده داره. مثلا برای نصف قاشق چای خوری زعفرون پودر شده، دو تکه یخ در ابعاد یخ های تولیدی یخ ساز یخچال های خانگی کافیه. اگر به مقدار بیشتری از رنگ زعفرون نیاز داشتید، مقدار زعفرون پودر شده و یخ را با همین تناسب افزایش میدید.

نکته ۱: برای پودر کردن زعفرون، مقداری از زعفرون رو داخل هاون دستی می ریزیم (در مناطق مرطوب با کمی شکر یا خاکه قند و یا یک حبه قند بمنظور تسهیل) و می سائیم. و یا مقداری زعفران را داخل نایلون زیپ دار می ریزیم و بوسیله پشت قاشق اونا رو پودر می کنیم.

نکته ۲: عموماً هاون و آسیاب های برقی برای سرعت در کار و پودر شدنشون خوب بوده ولی بدلیل سرعت و حرارت ناشی از دور زیادشون باعث کاهش عطر زعفرون و گاهاً سوختن جسم زعفرون میشن، در صورت اجبار از دور پایین استفاده شده و مراقب حفظ کیفیت عطر زعفران باشیم، افراد بهترین زعفرون را خریداری می کنن ولی با کم دقتی باعث افت و کاهش کیفیت عطر و طعم زعفرون میشن.

نکته ۳: زعفرون رو بهتره که در موقع استفاده و به مقدار نیاز پودر کنید تا عطر و کیفیت آن حفظ بشه.

نکته ۴: محلول ترکیبی آب زعفرون را میتونیم داخل شیشه درب بسته و درون یخچال تا یک هفته نگهداری کنیم، ولی بیش از یک هفته لزج میشه. محلول آماده شده را در مواقع نیاز مثلا به سیب زمینی قبل از سرخ کردن و یا خورشت و آش و … در انتهای آشپزی و طبخ غذا اضافه می کنیم، همچنین محلول آماده شده در زمان تهیه کیک و دسرها میتونه استفاده بشه.

نکته ۵: زعفرون را همیشه تا زمان مصرف و نیاز جهت حفظ کیفیت در ظرف درب بسته و جای خشک و خنک و دور از نور محیط نگهداری کنید.

معرفی کشاورز

زعفران ایران بدلیل داشتن کیفیت منحصر بفرد، از جایگاه ویژه ای در بازارهای جهانی برخوردار است یکی از زعفران کارای مطرح اهل باغستان از توابع شهرستان فردوس محمد حسین بخشی است که تونسته بعنوان تولیدکننده برتر ، بهترین زعفران دنیا توسط شرکت نماد پالیز انتخاب بشه ، که تونسته زعفران با کیفیت خودش رو به فرانسه نیز صادر کند. حال بیاید کمی با آقای بخشی آشنا بشیم
آقای بخشی متولد سال ۱۳۴۳، که با سابقه ی ۳۵ ساله کاشت زعفران یکی از بهترین کشاورزان منطقه است. آقای بخشی در کنار کار کشاورزی و زندگی در باغستان فعالیت های اجتماعی اش را ادامه داده و در دوره ای جز اعضای شورای باغستان علیا بوده.
آقای بخشی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗونسته تو ﺳﺎل ١٣٨٩ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ و ارﮔﺎﻧﯿﮏ (زﻋﻔﺮان) و در ﺳﺎل ۱۳۹۶ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﺎورز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮري را ﺑﻪ بدست بیاره، آقای بخشی میگه: ﮐﺸﺎورزی ﺷﻐﻞ اﺟﺪادﯾﻤون ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ام ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وارد ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪم و در ﮐﻨﺎر کار اصلیم، داﻣﺪاری ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ دارم ﮐﻪ اﻗﺎ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ درﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﺑﺎ ﻣﻦﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ کنه.آقای بخشی ﺳﺎﻻﻧﻪ ٩٠ ﮐﯿﻠﻮ زعفران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐنه و در سال ۹۵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻋﻔﺮانﮐﺎر ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را در ﮐﺸﻮر داشت. طبق گفته های آقای بخشی زﻋﻔﺮان ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن ﻓﺮدوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭼﻨﯿﻦ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ میشه، چون ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدمون از ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ بجای ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده می کنیم. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آقای بخشی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب است که این آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زمین های خودش رو از ﻗﻨﺎت ﺑﻠﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣیکنه ﮐﻪ بدلیل ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ، آب اﯾﻦ ﻗﻨﺎت کمتر از قبل شده.

2 دیدگاه برای زعفران سرگل آقا محمد حسین

  1. سیسی

    تست نظرسنجی

  2. سیدمهدی

    تست دوم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا