ثبت شکایت

جهت اعلام شکایت خود لطفا از طریق یکی از روشهای ارتباطی زیر با ما در ارتباط باشید:

آدرس: خراسان جنوبی، فردوس، خیابان شهروند ۷ قطعه چهارم
کد پستی: ۹۷۷۱۸۵۸۷۳۳
تلفن تماس: 056۳۲۷۳۰۴۵۲
تلفن همراه: ۰۹۹۱۴۲۶۶۵۶۱
پست الکترونیک: info@kaazto.com

بالا