علیرضا حمامی

/ / داستان‌ها, کشاورزان زعفران

جوانی که به خاطر نمی آورد چند سال پیش کشاورزی را شروع کرده است معتقد است ازوقتی چشم باز کرده ام کشاورزی را آموخته ام. علیرضا حمامی کشاورز جوانِ دیار باغستان شهرستان فردوس که با ۲۹سال سن علاوه بر کشاورزی در صنعت گردشگری و عمران نیز فعالیت میکند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران سازه است و در باغستان علیا در جوار قنات جهانی بلده زندگی میکند.
آقا علیرضا روی ۲هکتار زمین کشت زعفران انجام میدهد که هرساله از هر هکتار یک تن زعفران برداشت میکند
این جوان فعال نیزمتاسفانه از وجود دلال ها ابراز نارضایتی میکند و از عدم توجه مسئولین به مدرن کردن کشاورزی گله مند است.

بالا