رضا تجلی

/ / داستان‌ها, کشاورزان زرشک
رضا تجلی

زرشک یکی از مهمترین محصولات تولیدی استان خراسان جنوبی است.

یاقوت سرخ در دل کویر رنج دستان کشاورزان شرق کشور است، تلاشی طاقت فرسا که امروز برکت سرخ سفره های کارگران کویر و مردم کشورمان شده است.

آقا رضا تجلی ۵۱ ساله کشاورز نمونه ی شهرستان که بعد از ۶ سال تلاش یاقوت سرخش نمونه شده است؛ به گفته ی وی شش سال است به زرشک کاری مشغول است و کشت زرشک از مهم ترین فعالیت این کشاورز به همراه خانواده اش است.

ضا تجلی متولد ۱۳۴۷ در روستای بیدسکان ، شهرفردوس ،باوجودبیماری، بدلیل علاقه ی زیادبه کشاورزی ، زندگی خود را وقف آبادانی زمین های کشاورزی کرده است. وی روی دویست متر زمین زیر کشت ، سالانه یک تن زرشک برداشت میکند.
زرشک بدلیل سازگاری با خشکسالی و کم آب بر بودن سبب شده تا در دهه اخیر توسعه کشت زرشک به عنوان شاخصترین محصول باغی منطقه خراسان جنوبی موردتوجه قرار گیرد .

بالا